ALLMÄNNA VILLKOR

§1 ALLMÄNT


Genom att bli kund hos ishavet godkänner du villkoren som är presenterade nedan.

Villkoren reglerar samtliga frågor som dessa villkor berör. Ishavet förbehåller sig rätten att uppdatera och revidera dessa villkor. För specifika köp, t ex erbjudanden kan andra villkor gälla, och är i sådana fall i tillägg till nedan villkor.

Ishavet har vid misstanke om bedrägeri eller om beställaren har en betalningsanmärkning rätt att häva köpet. Beställare måste vara myndig, och vid köp mot faktura gör Ishavet en kreditkontroll. Priser kan löpande justeras, samt produktinformation eller annat innehåll på hemsidan. Ändringar annonseras på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljningar, ändringar i innehållet samt fel i informationen på hemsidan.

Har du några frågor kring våra villkor, kontakta 08-410 434 41 eller info@ishavet.nu

§2 BESTÄLLNING

Beställning sker genom ishavet.nu, eller via någon av Ishavets representanter.

§3 LEVERANS

Leverans av Ishavets produkter sker hem till dörren till den adress som du angett vid beställning, eller vid faktura till folkbokföringsadress. Vi levererar normalt mellan 16:00 – 22:00 måndag till fredag samt 10:00-22:00 under helger. Avvikelser kan förekomma och vid leveranser innan 16:00 meddelas denna leveranstid innan. Är du inte hemma vid tidpunkten för leverans kommer vi att kontakta dig via sms eller telefon. Därefter lämnar vi lådan utanför dörren till uppgiven adress. Ansvaret för lådan övergår då till dig som kund och Ishavet ersätter ej stulen eller väderdrabbad låda. Du kan alltid hantera dina leveranser på ditt konto, vid eventuella problem att logga in, kontakta oss.

ishavet levererar alltid i obruten kylkedja och hålls inom korrekt temperatur hela vägen till leverans. Vid lämnad låda utanför dörren övergår kylansvaret på dig som kund.

Vi försöker alltid leverera senast 22:00 men vid oförutsedda händelser eller dåliga väderförhållanden kan leveransen bli försenad och leverans senare än 22:00 vara aktuellt. I sådana fall kontaktar vi dig alltid innan 22:00 och stämmer av att det är okej eller byter leveransdag.

Ishavet förbehåller sig rätten att avboka en leverans om kunden angivit felaktiga uppgifter, vid force majure-liknande händelser (§12) eller om någon annan yttre omständighet väsentligen förändrats. Ishavet har vid utebliven leverans pga felaktiga eller bristande uppgifter, exempelvis portkod, adress etc. rätt att debitera för leveransen. Finns ej portkod behövs porttelefon eller att vi kan ringa dig per telefon för att kunna genomföra leveransen, får vi då inget svar, tar vi med lådan tillbaka och debiterar för lådan.

I samband med att du beställer hemkörning av din försändelse så delar vi dina personuppgifter (bl.a. namn och adress) med Gordon Services AB, som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i samband med leverans. Läs deras integritetspolicy här

§4 REKLAMATION

Kontrollera varorna så att inget har skadats i leveransen och att vakuumförpackningarna är intakta. Utsända köttvaror tas ej i retur utan godkännande från Ishavet. Senast samma dag eller dagen efter leverans ska anmärkningar göras. Vid fel på vara ersätts det med i första hand nya varor alternativt tillgodo vid nästa leverans. Senare inkomna klagomål godkänns ej om inte reklamationen är av sådan art att undantag kan ges. Felet skall rimligen ha uppstått under vår hantering.

§5 UTEBLIVEN LEVERANS

Vid utebliven eller avsevärt felaktig leverans som orsakats av Ishavet har kunden rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna, om senare leverans inte kan godtas. (Detta gäller ej vid paragraf 3.)

§6 INNEHÅLL

Ishavets produkter kommer alltid från noga utvalda producenter. Vill du veta mer om våra producenter kontakta gärna oss på info@ishavet.nu. Vi försöker alltid packa och stycka så nära angiven vikt som möjligt, dock är det ett hantverk och blir aldrig exakt. Den totala vikten på lådan kan variera med upp till 5% och varje styckdetalj kan variera med upp till 15%.

Vi reserverar oss mot eventuella förändringar i lådan vid exempelvis slutförsäljning men har för avsikt att stämma av med kunden vid större ändringar och antingen hitta en ersättningsprodukt eller byta leveransdag.

§7 PRISER

Alla priser är i SEK inkl. moms.

§8 BETALNING

Betalning sker med hjälp av Klarna för fakturor, swish och kort.

Vid kortbetalning erbjuder ishavet.nu säkra kortbetalningar med Visa, MasterCard och American Express i samarbete med Klarna. Klarna är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Kortköpen sker direkt hos Klarna och all information är krypterad enligt gällande standarder och regler. Endast trunkerad kortinformation hanteras eller sparas hos ishavet.nu, dvs. endast de fyra sista siffrorna i kortnumret samt kortets giltighetstid. Pengarna dras från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.

§9 ÅNGERRÄTT

Kunden har rätt att häva köpet fram till tre dagar före leveransdag om inte leveransen redan är överlämnad till en budfirma. Gällande prenumerationslådor  har kunden rätt att häva köpet senast söndagen innan planerad leverans. När det kommer till Specialanpassade lådor som t.ex. färska prdukter som Jullåda, Påsklåda osv så måste avbokning ske senast sju dagar innan leverans. Ishavets produkter omfattas inte av ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59). Du kan läsa mer de varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/

§10 ÅTERVINNING

Då vi hanterar känsliga produkter som fisk & skaldjur i våra lokaler får vi tyvärr inte återta utsända lådor av livsmedelshygieniska skäl. Vi rekommenderar wellpappåtervinningen.

§11 KUNDSERVICE

Behöver du hjälp med din beställning, komma med synpunkter eller frågor är du välkommen att ringa oss på telefon: 08-410 434 41 eller mejla till info@ishavet.nu

§12 FORCE MAJEURE

Vi förbehåller oss mot förhinder att leverera på grund av omständigheter utanför vår kontroll som inte går att beräkna såsom krig, krigsliknande tillstånd, arbetsplatskonflikter, strejk, eldsvåda, oväder, katastrofer eller liknande händelser.